• Duikkeuring.nl

Welkom bij Duikkeuring.nl

Duikkeuring.nl is het startpunt voor als u meer wilt weten over verantwoord duiken. Onder water krijgt het lichaam namelijk te maken met heel andere aspecten (o.a. perslucht, waterdruk e.d.) dan op het land. Daardoor worden heel andere eisen aan het lichaam (en psyche) gesteld. Kleine medische kwalen of ziekten kunnen onder water tot grote problemen leiden. Een sport(duik)arts is speciaal opgeleid om duikkeuringen te verrichten en kan u het beste adviseren.

 

 

 

 

 

Door wie en waar?

Duikkeuring.nl wijst u de weg naar een Sportmedisch duikonderzoek verricht door een sport(duik)arts in een Sportmedische Instelling.

Wie verricht een Sportmedisch duikonderzoek?