Skip to content

Welkom op duikkeuring.nl!

De site voor het vinden van een gecertificeerde duikerarts.

Onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde

Als u op zoek bent naar een gecertificeerde duikerarts bent u hier aan het juiste adres.

Duikkeuring.nl is de site waarop alle in Nederland geregistreerde duikerarts zijn te vinden.

De lijst van duikerartsen is met de grootste zorg samengesteld uit de lijsten van de European College of Baromedicine (ECB) en de Stichting Werken onder Overdruk  (SWOD). De lijsten worden regelmatig bijgewerkt. Op deze lijst zijn alleen duikerartsen vermeld met een ECB certificatie (MED, DMP, HMP) of met een SWOD certificatie duikerarts A en B.

U kunt de ECB-geregistreerde duikerartsen hier vinden.
U kunt de SWOD geregistreerde duikerartsen hier vinden.

De website is bedoeld om een gecertificeerde duikerarts te vinden. De website is niet bedoeld voor het stellen van duikmedische vragen. Voor duikmedische vragen kunt u terecht bij de duikerarts. Ter oriëntatie kunt u voor de meest voorkomende duikmedische vragen terecht bij: veel gestelde vragen.

Welke soorten Europese certificaties voor duikerartsen zijn er?

De European Committee for Hyperbaric Medicine (ECHM) en de  European Diving Technology Committee (EDTC) hebben (Europese) richtlijnen opgesteld waaraan de opleidingen van duikerartsen moeten voldoen. Het European College of Baromedicine (ECB) is hiervan de uitvoeringsorganisatie. De NVD heeft officieel een ”agentschap” voor de ECB en verzorgt daarmee ook de certificering en hercertificatie. De certificatie en hercertificatie wordt toegekend door de ECB op voordracht van de NVD.

De ECB kent de volgende certficaties:

Medical Examiner of Divers (MED)

Diving Medicine Physician (DMP)

Hyperbaric Medicine Physician (HMP)

Hyperbaric and diving medicine expert or consultant

Associated
specialists

Level 1

Level 2D

Level 2H

Level 3

AS

Zie voor verdere informatie de website van de NVD: https://duikgeneeskunde.nl/scholing/opleiding/

Welke duikerarts keurt welke duiker?

MED gecertificeerde duikerartsen kunnen alleen recreatieve (sport) duikers keuren
DMP en HMP gecertificeerde duikerartsen kunnen recreatieve (sport)duikers keuren, en buiten Nederland ook beroepsduikers.
Een Duikerarts A mag in Nederland beroepsduikers keuren , alleen voor herkeuring , en ook recreatieve (sport)duikers
Een Duikerarts B mag in Nederland beroepsduikers keuren, zowel inkeuring als herkeuring, en ook recreatieve (sport)duikers

NB de NVD certificatie duikerarts C en duikerarts D zijn sinds 2022 vervallen, de certificatie SCAS sportduikerarts is vervallen sinds 2023
De certificaties Duikerarts C en SCAS zijn vervangen door het certificaat MED, het certificaat duikerarts D is vervangen door de registratie Associated Specialist.

Hoe kunt u deze website gebruiken?

Bent een recreatieve (sport)duiker:

  1. Bent u op zoek naar een algemene duikkeuring? Ga naar de pagina met duikerartsen en filter op “algemene duikkeuring”. U ziet dan alle via de NVD gecertificeerde duikerartsen die een algemene duikkeuring aanbieden.
  2. Bent u op zoek naar een specialistische duikkeuring, bijvoorbeeld voor longproblemen, hartziekten, KNO of anderszins? Ga naar de pagina met duikerartsen en filter op “specialistische duikkeuring”. U ziet dan alle via de NVD gecertificeerde duikerartsen die een specialistische duikkeuring aanbieden.

Bent u een beroepsduiker:

  1. bent u op zoek naar een duikerarts A (herkeuring): Ga naar de pagina met duikerartsen en filter op “Certificering: Duikerarts A”

  2. bent u op zoek naar een duikerarts B (her- en inkeuring): Ga naar de pagina met duikerartsen en filter op “Certificering: Duikerarts B”

  3. bent u op zoek naar een Europees (ECB) gecertificeerde professionele duikerarts, Ga naar de pagina met duikerartsen en filter op “Certificering: DMP”

Bent u een verzekeraar?

  1. Bent u op zoek naar een duikerarts met een MED certificaat, Ga naar de pagina met duikerartsen en filter op “Certificering: MED”
  2. Bent u op zoek naar een duikerarts met een DMP certificaat, Ga naar de pagina met duikerartsen en filter op “Certificering: DMP”
  3. Bent u op zoek naar een duikerarts met een HMP certificaat, Ga naar de pagina met duikerartsen en filter op “Certificering: HMP”

Bij alle duikerartsen zijn de BIG nummers en de AGB codes vermeld.
Waar deze ontbreken waren ze niet te vinden (bijvoorbeeld een AGB code bij artsen in opleiding), of er waren te veel gelijkluidende namen zodat niet duidelijk was wie de betreffende duikerarts was.
De BIG nummers kunnen worden opgezocht via deze link de AGB codes zijn hier op te zoeken.

[open-user-map]

Duikerartsen

Hier onder een selectie voor sportmedisch duikonderzoek

smaller

Hassing, R-J

MED

smaller

van Eck, F van

MED

smaller

Zomers, C

DMP, duikerarts B

smaller

Wiersma, B

MED

smaller

Weir, A

MED

smaller

Weijmans, EJ

MED

0 +
Behandelingen
0 +
Duikartsen
0 +
Onderzoeken
0 +
Specialismes