Skip to content

Duikmedisch onderzoek

Voor beroepsduikers is een medische inkeuring (voor aanvang van de duikcarrière) en een periodieke herkeuring wettelijk verplicht.

Voor recreatieve (sport) duikers bestaat er geen wettelijke verplichting voor een medische duikkeuring.

Wel is het zo, dat veel duikorganisaties voor activiteiten in verenigingsverband een ingangskeuring (voor het begin van de het duiken) verplichten.

In Nederland verplicht de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) een aanvangskeuring, als je begint met duiken en nooit medisch bent gekeurd. Voor NOB duikinstructeurs geldt een verplichte  jaarlijkse medische keuring vanaf 50 jaar of ouder, en een verplichte driejaarlijkse keuring onder de 50 jaar.

Verdere informatie over de duikkeuringen door de NOB vindt u hier.

Advies NVD

De NVD adviseert een preventief duikmedisch onderzoek te laten plaatsvinden bij elke aspirant duiker voorafgaand aan de eerste duik met perslucht en dit elke drie jaar te laten herhalen, of eerder;

  • Bij veranderingen in de medische toestand (nieuwe klachten al dan niet in relatie tot de duiksport, nieuwe medische diagnose en/of medicatie)
  • Bij oudere duikers >50 jaar (dan jaarlijks)
  • Wanneer een duikmedische richtlijn dit voorschrijft (zoals bijv. bij diabetes, dan jaarlijks)
  • Op aangeven van een sportduikerarts naar aanleiding van bevindingen bij een eerder duikmedisch onderzoek.

Voor wat betreft de inhoud van een preventief duikmedisch onderzoek kunt u hier terecht.

Vragenlijst

Een internationaal geaccepteerde en gevalideerde vragenlijst is de vragen lijst van de Undersea & Hyperbaric Medical society (UHMS) .
De Nederlandse vragenlijst vindt u hier 

U vindt deze vragenlijst in het Engels hier 

Buitenlandse duikorganisaties zoals PADI en SSI vragen u om deze vragenlijst in te vullen voordat u met hen gaat duiken of bij hen een cursus gaat volgen. Als daar aanleiding toe is kan men u verzoeken om een medische verklaring van een duikerarts waarin gesteld wordt dat u bent gekeurd en dat er geen bezwaar is tegen duiken. Een dergelijke medische verklaring is meestal een jaar geldig.

De NVD heeft een aantal standpunten geformuleerd betreffende verschillende medische onderwerpen, zoals over de keuring van de oudere duiker en de keuring in het geval van een duiker met overgewicht. Deze en andere standpunten vindt u hier.

Vergoedingen duikmedisch duikonderzoek.

Check voordat je een duikkeuring laat verrichten je polis van je aanvullende zorgverzekering of een duikkeuring vergoed wordt. Een overzicht van de vergoedingen voor 2024 kunt u hier vinden.