Skip to content

Duiken in het buitenland

Veel duikers gaan tegenwoordig verre duikreizen maken, maar ook beginnelingen kunnen zonder veel problemen in het buitenland (leren) duiken. Velen realiseren zich niet dat dit extra risico’s met zich meebrengt.

 In het buitenland wordt vaak gedoken met een voor de duiker onbekende buddy. Het is voor een duiker niet alleen belangrijk om te weten dat de buddy voldoende duikervaring heeft, maar ook moet de duiker er zeker van kunnen zijn dat de buddy gezond en fit is. Een recent goedkeuringsbewijs zou hiervoor afdoende moeten zijn.

Is het invullen van een medische vragenlijst voldoende?

Bij duiken in het buitenland wordt vaak alleen een medische vragenlijst ingevuld, die bovendien in het Engels of een andere taal is opgesteld. Het belangrijkste doel van deze lijst is, dat de duiker met zijn handtekening de duikschool vrijwaart voor schadeclaims bij eventuele duikongevallen. Zo verklaart hij onder andere volledig gezond te zijn. Er is verder geen controle op de juistheid. Het zal duidelijk zijn dat zowel de duiker, de buddy, als de duikschool hiermee niet voldoende informatie over de conditie van de duiker krijgt. Ook kan er geen specifieke uitleg worden gegeven over de risico’s.

Indien er plannen zijn om het in buitenland te gaan duiken, zou het aan te bevelen zijn vooraf in Nederland een duikkeuring te laten verrichten door een gecertificeerde (sport-)duiker arts.

Vliegen en duiken

Vliegen of reizen naar een hoger gelegen gebied kort na duiken, kan decompressieziekte veroorzaken. Hanteer daarom de in de sportduiktabellen aangegeven tijden voor niet-vliegen en desaturatie. In een omgeving met een lagere luchtdruk past het lichaam zich niet direct volledig aan. Daarom wordt geadviseerd daar rekening mee te houden.

Na het duiken dien je minimaal 12 uur rust in acht te nemen voor wat betreft hoogteverschillen, je mag dan niet vliegen. Dit is nodig om er redelijk zeker van te zijn dat je geen last krijgt van decompressieziekte tijdens de vlucht met een verkeersvliegtuig. In het vliegtuig op grote hoogte is de druk in de cabine lager dan op zeeniveau, waardoor de eventueel nog aanwezige belletjes in de het lichaam kunnen uitzetten en verschijnselen geven.

Bij meerdere dagen duiken achter elkaar of meerdere duiken op een dag wordt zelfs aangeraden 18 uur te wachten voordat je weer gaat vliegen. Hoe langer het interval tussen de duik en de vlucht, des te kleiner is de kans op decompressieziekte (zie decompressieziekte op de site). Je hebt dan genoeg tijd om de stikstof die je opgebouwd hebt met het duiken volledig te elimineren.

Zelfs in de drukcabine van een modern vliegtuig ondervindt men een zodanige drukverlaging dat de kans op decompressieziekte sterk wordt vergroot. Om dit risico zo klein mogelijk te houden, wordt geadviseerd:​

  • Niet te vliegen binnen 12 uur na een enkele niet-decompressieduik.
  • Niet te vliegen binnen 24 uur na een decompressieduik of na verscheidene duiken op meer dagen achtereen.
  • Na een lange vlucht tenminste 12 uur te wachten alvorens gedoken wordt.